Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Strzeleckiego "KRUK" Łask - 7 marca 2024

Zarząd Klubu Strzeleckiego ” KRUK” Łask

Zaprasza

Członków Klubu

Do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu, które odbędzie
się w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 17.00 ( drugi termin 17.15) w Ośrodku Szkolenia Strzeleckiego SHOTBOM (sala konferencyjno - szkoleniowa) ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask.

Porządek zebrania:

1.Powitanie delegatów i gości przez Prezesa Klubu.

2.Wybór Prezydium Zebrania.

3.Wybory Komisji Skrutacyjno-mandatowo-wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Informacja Komisji Skrutacyjno-mandatowo-wyborczej o ważności Walnego Zebrania.

5.Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.

6.Sprawozdania Prezesa KS “KRUK” Łask za rok 2023 i całą kadencję.

7.Przedstawienie przez skarbnika Planu finansowego Klubu na rok 2024.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu na okres kadencji 2019-2023.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego klubu za rok 2023.

- w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2024.

10,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11,Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Klubu

12,Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

13.Przedstawienie:

- Regulaminu działania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

- Regulaminu nagradzania i wyróżniania Klubu,

oraz  podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.

14,Ogłoszenie wyników  wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

15,Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Klubu Strzeleckiego “KRUK” Łask.

16,Wolne wnioski.

17,Zamknięcie obrad.

Ważne informacje:

Zasady zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

 1. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu powinni posiadać przynajmniej 25 osobowe poparcie innych członków Klubu mających pełne prawo wyborcze.
 2. Poparcie kandydatów musi być udokumentowane listą z podpisami. Listę należy złożyć w siedzibie Klubu ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask w zaklejonej kopercie maksymalnie na siedem dni przed Walnym Zebraniem tj. do dnia 29.02.2024 r. do godziny 20.00.
 3. Druk zgłoszenia kandydata jest do pobrania w sekretariacie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

Druki do pobrania

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA Zarządu

Pełnomocnictwo

Dokumenty do zapoznania się przed obradami

Od dnia 22 lutego w sekretariacie Klubu przy ul. Wrzosowej 35 w Łasku,
w godzinach od 10.00 do 20.00 będą wyłożone do zapoznania następujące dokumenty:
- sprawozdanie Zarządu Klubu na okres kadencji 2019-2023,

- sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2023,

- Plan finansowy na rok 2024,

- Regulamin działania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

- Regulamin nagradzania i wyróżniania Klubu.

Ze strzeleckim pozdrowieniem

Zarząd KS "KRUK" Łask


Odwołanie Treningu Sekcji młodzieżowej

W czwartek  11 stycznia 2024r z przyczyn niezależnych od klubu Trening sekcji młodzieżowej nie odbędzie się.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację

Zapraszamy na pozostałe terminy

Aktualny harmonogram treningów jest w Kalendarium


Zmiana nr konta klubowego

!!!! UWAGA !!!!

Zmiana nr konta klubowego

Szanowni klubowicze

Trudna współpraca z obecnym bankiem, brak bezpłatnych nowoczesnych rozwiązań, oraz zbyt wysokie koszty bankowe

spowodowały że Zarząd postanowił o zmianie banku obsługującego nasz klub.

Nowy nr konta jest umieszczony w zakładce KONTAKT.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać już na nowy numer konta

 

W imieniu Zarządu
Marcin Pałys


NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU STRZELECKIEGO KRUK ŁASK - 29.06.2023r. godz. 17.00

!!!! UWAGA !!!!

 

Informujemy wszystkich klubowiczów, że w dniu 29.06.2023 r. (czwartek) o godz. 17.00, na terenie obiektu ośrodka szkolenia strzeleckiego SHOTBOM, ŁASK-KOLUMNA ul. WRZOSOWA 35, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie  Klubu Strzeleckiego KRUK Łask.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 • Otwarcie, przywitanie przez Prezesa Zarządu oraz przedstawienie celu nadzwyczajnego walnego zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Ustalenie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz przypomnienie sposobu głosowania i podejmowania uchwał wynikającego ze Statutu.
 • Przedstawienie Uchwał:

- odwołania członków Komisji Rewizyjnej na podstawie złożonych rezygnacji   na ręce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego ”KRUK” Łask,
- powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej

 • Podjęcie uchwał
 • Dyskusja oraz wyłonienie kandydatów na stanowiska w Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie na nowych członków Komisji Rewizyjnej
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z podjętych uchwał i wyniku głosowania
 • Zakończenie Zebrania

 

Uprzejmie prosi się wszystkich klubowiczów o stawienie się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Strzeleckiego ”KRUK” Łask we wskazanym terminie.

 

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego ”KRUK” Łask

 Bogdan Majewski


Trening - Odwołanie

W dniu 8 czerwca czwartek trening nie odbędzie się.

W dniu 12 czerwca trening również zostaje odwołany.

Zapraszamy na pozostałe terminy

Aktualny harmonogram treningów jest w Kalendarium

 


AKTUALIZACJA Regulaminu Klubowych Zawodów Strzeleckich Łask 2023_v1.33

W załączeniu aktualizacja Regulaminu Klubowych Zawodów Strzeleckich Łask 2023_v1.33

Regulamin Klubowych Zawodów Strzeleckich Łask 2023_v1.33(2023.04.16)

Prosimy o zapoznanie przed najbliższymi zawodami.

Prezes

Bogdan Majewski


WIELKANOC 2023

Szanowni Klubowicze, Klubowiczki i wszyscy sympatycy sportu strzeleckiego.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy zdrowia, spokoju, chwil spędzonych w gronie rodzinnym oraz wszystkiego najlepszego.

Suto zastawionych stołów, dużo wody w Poniedziałek Wielkanocny, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny oraz na strzelnicy.

Wszystkim Klubowiczom i sympatykom strzelectwa życzy Zarząd.

Zarząd

Klub KRUK Łask


NOWY STATUT KLUBU

Szanowni Klubowicze, niniejszym informujemy że z dniem 16.03.2023r. w wyniku przeprowadzonego głosowania nad zmianami w statucie Klubu Strzeleckiego KRUK Łask, wprowadzono nowe zapisy.

Prosimy o zapoznanie się z nowym statutem.

STATUT_KS_KRUK_ŁASK 16 03 2023


MMW II Runda - Zawody strzeleckie z okazji Święta Kobiet

W dniu 18.03.2023r. na obiekcie Społem Łódź odbyła się II-ga Runda Mistrzostwa Młodzików Województwa Łódzkiego w strzelectwie sportowym.

Nasz klub reprezentowali Oliwia Langowska, Wiktoria Becht i Maciej Pawlaczyk. Nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony. Wiktoria i Maciej po raz kolejny pobili swoje rekordy życiowe, udowadniając że wysiłek własny i trenerów w trakcie treningów przynosi zamierzony skutek.

Wiktoria zdobywając 377,8 pkt. pobiła swój poprzedni rekord życiowy aż o 8 pkt - zajęła 5 miejsce uzyskując III klas sportową – tak trzymaj.
Maciej również pobił swój rekord życiowy - z wynikiem 352,8 pkt. zajął 6 miejsce - gratulacje.

Gratulujemy dotychczasowych startów, współzawodnictwa i coraz lepszych wyników.

Więcej Info


I-sza Runda Mistrzostwa Młodzików Województwa Łódzkiego w strzelectwie sportowym

W dniu 11.02.2023r. na obiekcie SKS SOKÓŁ Zduńska Wola odbyła się I-sza Runda Mistrzostwa Młodzików Województwa Łódzkiego w strzelectwie sportowym.

Nasz klub reprezentowali Kornelia Langowska, Wiktoria Becht i Maciej Pawlaczyk. Nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony. Kornelia i Wiktoria pobiły swoje rekordy życiowe.

Kornelia zdobywając 390 pkt. zajęła 2 miejsce, Wiktoria z wynikiem 359.3 otarła się o  uzyskanie III klasy sportowej (brakło 0.7 pkt) - tak trzymaj.

Więcej Info