Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Strzeleckiego "KRUK" Łask - 7 marca 2024

Zarząd Klubu Strzeleckiego ” KRUK” Łask

Zaprasza

Członków Klubu

Do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu, które odbędzie
się w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 17.00 ( drugi termin 17.15) w Ośrodku Szkolenia Strzeleckiego SHOTBOM (sala konferencyjno - szkoleniowa) ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask.

Porządek zebrania:

1.Powitanie delegatów i gości przez Prezesa Klubu.

2.Wybór Prezydium Zebrania.

3.Wybory Komisji Skrutacyjno-mandatowo-wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Informacja Komisji Skrutacyjno-mandatowo-wyborczej o ważności Walnego Zebrania.

5.Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.

6.Sprawozdania Prezesa KS “KRUK” Łask za rok 2023 i całą kadencję.

7.Przedstawienie przez skarbnika Planu finansowego Klubu na rok 2024.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu na okres kadencji 2019-2023.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego klubu za rok 2023.

- w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2024.

10,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11,Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Klubu

12,Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

13.Przedstawienie:

- Regulaminu działania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

- Regulaminu nagradzania i wyróżniania Klubu,

oraz  podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.

14,Ogłoszenie wyników  wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

15,Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Klubu Strzeleckiego “KRUK” Łask.

16,Wolne wnioski.

17,Zamknięcie obrad.

Ważne informacje:

Zasady zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

  1. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu powinni posiadać przynajmniej 25 osobowe poparcie innych członków Klubu mających pełne prawo wyborcze.
  2. Poparcie kandydatów musi być udokumentowane listą z podpisami. Listę należy złożyć w siedzibie Klubu ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask w zaklejonej kopercie maksymalnie na siedem dni przed Walnym Zebraniem tj. do dnia 29.02.2024 r. do godziny 20.00.
  3. Druk zgłoszenia kandydata jest do pobrania w sekretariacie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

Druki do pobrania

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA Zarządu

Pełnomocnictwo

Dokumenty do zapoznania się przed obradami

Od dnia 22 lutego w sekretariacie Klubu przy ul. Wrzosowej 35 w Łasku,
w godzinach od 10.00 do 20.00 będą wyłożone do zapoznania następujące dokumenty:
- sprawozdanie Zarządu Klubu na okres kadencji 2019-2023,

- sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2023,

- Plan finansowy na rok 2024,

- Regulamin działania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

- Regulamin nagradzania i wyróżniania Klubu.

Ze strzeleckim pozdrowieniem

Zarząd KS "KRUK" Łask


Odwołanie Treningu Sekcji młodzieżowej

W czwartek  11 stycznia 2024r z przyczyn niezależnych od klubu Trening sekcji młodzieżowej nie odbędzie się.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację

Zapraszamy na pozostałe terminy

Aktualny harmonogram treningów jest w Kalendarium


WIELKANOC 2023

Szanowni Klubowicze, Klubowiczki i wszyscy sympatycy sportu strzeleckiego.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy zdrowia, spokoju, chwil spędzonych w gronie rodzinnym oraz wszystkiego najlepszego.

Suto zastawionych stołów, dużo wody w Poniedziałek Wielkanocny, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny oraz na strzelnicy.

Wszystkim Klubowiczom i sympatykom strzelectwa życzy Zarząd.

Zarząd

Klub KRUK Łask


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU STRZELECKIEGO KRUK ŁASK - 16.03.2023r. godz. 17.00

!!!! UWAGA !!!!

 

Informujemy wszystkich klubowiczów, że w dniu 16.03.2023 r. (czwartek) o godz. 17.00, na terenie obiektu ośrodka szkolenia strzeleckiego SHOTBOM, ŁASK-KOLUMNA ul. WRZOSOWA 35, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok Klubu Strzeleckiego "KRUK" Łask.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie i przywitanie przez członka zarządu oraz przedstawienie celu walnego zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza;
3. Wybór Komisji Rewizyjnej;
4. Ustalenie porządku walnego zebrania oraz przypomnienie sposobu głosowania i podejmowania uchwał wynikającego ze statutu;
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok;
6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2022 roku;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za 2022 rok;
8. Dyskusja nad sprawozdaniami;
9. Przedstawienie Uchwał;
10. Dyskusja;
11.Podjęcie uchwał;
12. Sprawozdanie Komisji z podjętych uchwał;
13. Wolne wnioski;
14. Zakończenie Zebrania.

Obecność członków klubu obowiązkowa.

Prezes,
Bogdan MAJEWSKI


Kurs przygotowawczy (31.01) i egzamin na patent strzelecki (01.02)

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu strzeleckiego na:

Kurs przygotowawcze do egzaminu na patent strzelecki - część teoretyczna

31 stycznia 2023 (wtorek) godz. 17:00  KRUK Łask, ul. Wrzosowa 35  - od godz. 19:30 dyżur lekarza medycyny sportowej.

Egzamin na patent strzelecki 

1 lutego 2023 (środa) godz. 9:00  KRUK Łask, ul. Wrzosowa 35
Rejestracja na egzamin: od 18.01.2023 do 30.01.2023 !!!! poprzez stronę PZSS !!!!

Przed zapisem należy sprawdzić poprawność swoich danych na portalu PZSS
Gdyby ktoś miał problem z zalogowaniem proszę dzwonić: Marcin Pałys tel. 502-634-019 .
Przypominamy że zapisać się i opłacić egzamin można Tylko przez stronę PZSS. !!!!
Zapraszamy i zalecamy odbycie dzień przed egzaminem szkolenia przygotowawczego do egzaminu które prowadził będzie Antoni Kamiński o godzinie 17.00

Podczas kursu będzie również lekarz u którego można zrobić badanie do patentu.


Osoby, które zarejestrowały się na egzamin na patent strzelecki, muszą przed egzaminem wstawić na portalu PZSS swoją fotografię, spełniającą wymogi takie, jak zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu:

https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Format fotografii musi być pionowy o proporcji 3,5 x 4,5;
Wstawiony plik ze zdjęciem musi mieć rozszerzenie jpg lub jpeg,
Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 400 kB.
[PDF] Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportu i dowodu osobistego.pdf

Osoby, które nie wstawią zdjęcia lub wstawią nieprawidłową fotografię, nie będą dopuszczone do egzaminu.

Na kurs przygotowawczy należy przynieść wygenerowany z portalu PZSS wniosek na patent strzelecki, podpisany przez kierownika klubu i lekarza medycyny sportowej.

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego lub do rozszerzenia patentu o kolejną dyscyplinę, muszą zgłosić się na egzamin z wypełnionym i podpisanym wnioskiem (bez orzeczenia lekarza).


ZEBRANIE ZARZĄDU KLUBU STRZELECKIEGO KRUK ŁASK

!!!! UWAGA !!!!

ZEBRANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU STRZELECKIEGO KRUK ŁASK

 

          Informujemy wszystkich członków zarządu, że w dniu 21.09.2022 r. (środa) o godz. 17.00, na terenie obiektu ośrodka szkolenia strzeleckiego SHOTBOM, ŁASK-KOLUMNA ul. WRZOSOWA 35, odbędzie się Zebranie Członków ZARZĄDU Klubu Strzeleckiego Kruk Łask.

Obecność członków zarządu Klubu obowiązkowa.

Prezes,
Bogdan MAJEWSKI


Kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki - 17.05.2022r.

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu strzeleckiego na:

Kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki - część teoretyczna:

17 maja 2022 (wtorek) godz. 17:00  KRUK Łask, ul. Wrzosowa 35 - od godz. 19:30 dyżur lekarza medycyny sportowej.

Egzamin na patent strzelecki:

18 maja 2022 (środa godz. 9:00  KRUK Łask, ul. Wrzosowa 35)

Rejestracja na egzamin: od 12.05.2022 do 16.05.2022

Przed zapisem należy sprawdzić poprawność swoich danych na portalu PZSS
Gdyby ktoś miał problem z zalogowaniem proszę dzwonić: Marcin Pałys tel. 502-634-019 .
Przypominamy że zapisać się i opłacić egzamin można Tylko przez stronę PZSS. !!!!
Zapraszamy i zalecamy odbycie dzień przed egzaminem szkolenia przygotowawczego do egzaminu które prowadził będzie Antoni Kamiński o godzinie 17.00

Podczas kursu będzie również lekarz u którego można zrobić badanie do patentu.
Po zdaniu patentu będzie również komisja lekarska gdzie będzie można zdobić badania do pozwolenia broń

Na kolejny Egzamin zapraszamy 23.07, i oczywiście na wcześniejsze zajęcia doskonalące.


WIELKANOC 2022

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny oraz na strzelnicy wszystkim Klubowiczom i sympatykom strzelectwa życzy Zarząd.

Zarząd

Klub KRUK Łask


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU 10.02.2022r.

!!!! UWAGA !!!!

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU STRZELECKIEGO KRUK ŁASK

 

          Informujemy wszystkich klubowiczów, że w dniu 10.02.2022 r. (czwartek) o godz. 17.00, na terenie obiektu ośrodka szkolenia strzeleckiego SHOTBOM, ŁASK-KOLUMNA ul. WRZOSOWA 35, odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego Kruk Łask.Więcej Info