!!!! UWAGA !!!!

 

Informujemy wszystkich klubowiczów, że w dniu 29.06.2023 r. (czwartek) o godz. 17.00, na terenie obiektu ośrodka szkolenia strzeleckiego SHOTBOM, ŁASK-KOLUMNA ul. WRZOSOWA 35, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie  Klubu Strzeleckiego KRUK Łask.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  • Otwarcie, przywitanie przez Prezesa Zarządu oraz przedstawienie celu nadzwyczajnego walnego zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Ustalenie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz przypomnienie sposobu głosowania i podejmowania uchwał wynikającego ze Statutu.
  • Przedstawienie Uchwał:

– odwołania członków Komisji Rewizyjnej na podstawie złożonych rezygnacji   na ręce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego ”KRUK” Łask,
– powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej

  • Podjęcie uchwał
  • Dyskusja oraz wyłonienie kandydatów na stanowiska w Komisji Rewizyjnej
  • Głosowanie na nowych członków Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z podjętych uchwał i wyniku głosowania
  • Zakończenie Zebrania

 

Uprzejmie prosi się wszystkich klubowiczów o stawienie się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Strzeleckiego ”KRUK” Łask we wskazanym terminie.

 

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego ”KRUK” Łask

 Bogdan Majewski