Projekty w trakcie realizacji

I Turniej Strzelecki imienia gen. brygady Stanisława Sojszyńskiego ps. „Warszyc”

 

Klub Strzelecki Kruk Łask organizuje I Turniej Strzelecki imienia gen. brygady Stanisława Sojszyńskiego ps. „Warszyc” dla młodzieży w wieku 15-18 lat szkół powiatu łaskiego, pabianickiego i zduńskowolskiego. Całe wydarzenie jest finansowane z budżetu województwa łódzkiego. www.lodzkie.pl
Realizacja zadania publicznego :
💥 Składa się z 3 zawodów,
💥 Uczestnicy będą rywalizowali w konkurencjach pistolet pneumatyczny 10m, karabin pneumatyczny 10m,
💥 W turnieju startuje 6 drużyn po 10 osób,
💥 Rozstrzygnięcie zawodów odbywa się w konkurencji indywidualnej oraz grupowej
💥 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, medale, puchary.
Cały turniej będzie realizowany pod okiem 10 doświadczonych instruktorów strzelectwa sportowego oraz 2 dyplomowanych trenerów strzelectwa sportowego.

Projekty zrealizowane w latach 2022-2023

Strzelectwo dla Każdego

Bezpłatny projekt jest realizowany w roku 2023 w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”.
Zakłada przeszkolenie 6400 osób niezwiązanych ze strzelectwem z zasad bezpieczeństwa,  techniki strzelania, obsługi broni oraz budowy i działania broni pneumatycznej, sportowej i broni centralnego zapłonu
Zajęcia odbywają się w 20 osobowych grupach.

”Strzelectwo Sportowe PLUS”

Celem zadania publicznego jest popularyzacja strzelectwa oraz kształtowanie postaw proobronnych wśród młodzieży województwa łódzkiego.

Skierowane jest do młodzieży województwa łódzkiego od 13 do 18 roku życia, która nie jest zrzeszona w klubach sportowych/związkach strzeleckich.

W ramach tego projektu przeszkolimy bezpłatnie 15 grup młodzieży po 20  osób ze szkół powiatu Łaskiego i Pabianickiego.

Przez Sport do Wojska

Bezpłatnym projekt „Przez Sport do Wojska” współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt będzie realizowany w okresie od 10 października do 19 listopada 2023 roku w „OSS Shotbom” 💥
Grupą docelową są żołnierze zawodowi, żołnierze WOT, osoby dorosłe, młodzież oraz młodzież z klas mundurowych.
Projekt ma na celu:
➖ Podniesienie poziomu sprawności fizycznej i wyszkolenia sportowoobronnego u żołnierzy w czynnej
służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży z klas wojskowych oraz osób zrzeszonych w organizacjach o charakterze proobronnym.
➖Zwiększenie przez społeczeństwo aktywności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego przydatnego w procesie rekrutacji do służby wojskowej.
➖Popularyzowanie kultury fizycznej i sportów obronnych w środowisku wojskowym oraz wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży.
➖Zdobywanie sprawności motorycznej, poprawienie wydolności organizmu oraz wytworzenie właściwego zespołu postaw i motywacji.
➖Kształtowanie wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej metodami i środkami wychowania fizycznego oraz przygotowanie na trudy związane ze służbą wojskową i walką w zmiennych warunkach w działaniach indywidualnych i zespołowych.
➖Zwiększenie wiedzy na temat zapewnienia odpowiedniego potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP oraz ich roli i zadań w systemie bezpieczeństwa państwa.
Projekt obejmuje:
Szkolenie teoretyczne (2 godziny lekcyjne)
• zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
• przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy,
• przechowywanie, przenoszenie i przewożenie broni,
• budowa i zasady działania amunicji bocznego i centralnego zapłonu oraz amunicji do broni
gładkolufowej,
• balistyka
• budowa i zasady działania broni: pneumatycznej, bocznego i centralnego zapłonu oraz strzelb gładkolufowych,
• konserwacja i czyszczenie broni,
• zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie praktyczne (10 godzin lekcyjnych)
technika strzelania,
• przyjmowanie postaw strzeleckich,
• zasady celowania,
• praca na języku spustowym,
• wytrzymanie po strzale,
• komendy w czasie prowadzenia strzelań,
• ocena i ewentualna korekta ładowania i rozładowywania broni,
• usuwanie zacięć,
• wymiana magazynka,
• strzelanie z wskazanej broni na dystansach 10, 25 i 50 metrów.

 

Projekt „Strzelanie dla Każdego”  zrealizowany w roku 2022 w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”. Przeszkoliliśmy140 osób w 7 grupach.